Εγκατάσταση του Grafana

Το Grafana είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφήματα και διαγράμματα από διάφορες πηγές (π.χ. αρχεία, βάσεις δεδομένων κλπ). Για να εγκαταστήσουμε το Grafana στο Raspberry Pi ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:

Αρχικά, θα πρέπει να προσθέσουμε το αποθετήριο λογισμικού του Grafana καθώς και το κλειδί αυθεντικοποίησης του αποθετηρίου, γράφοντας τις παρακάτω εντολές:

wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
Code language: Bash (bash)

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με τις εντολές εγκατάστασης:

sudo apt-get update sudo apt-get install -y grafana
Code language: Bash (bash)

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εντολών, το Grafana θα είναι εγκατεστημένο στο Raspberry Pi. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα εκτελείται κατά την εκκίνηση του Raspberry Pi γράφουμε:

sudo systemctl enable grafana-server
Code language: Bash (bash)

Το Grafana εκετελείται στην πόρτα 3000. Έτσι, αν ανοίξουμε έναν φυλλοεμτρητή και γράψουμε στη γραμμή διευθύνσεων http://Διεύθυνση ΙΡ:3000 θα δούμε την πρώτη σελίδα του Grafana. Αν δεν λειτουργεί, τότε θα πρέπει να εκτελέσουμε την παρακάτω εντολή, γιατί πιθανότατα το Grafana δεν εκτελείται.

Παρατηρούμε ότι για να προχωρήσουμε από την πρώτη σελίδα του Grafana χρειάζεται να εισάγουμε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Την πρώτη φορά εισάγουμε και στα δύο πεδία admin. Στο επόμενο βήμα θα μας ζητήσει να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης.

sudo systemctl start grafana-server

Σημείωση

Η διεύθυνση που εισάγουμε στον φυλλομετρητή, είναι η διεύθυνση ΙΡ που έχει το Raspberry Pi στο εσωτερικό δίκτυο. Στο οδηγό Ορισμός στατικής διεύθυνσης ΙΡ στο Raspberry Pi είδαμε τον τρόπο με τον οποίο δίνουμε στατική διεύθυνση ΙΡ στο Raspberry Pi. Αν έχουμε ακολουθήσει και τον οδηγό Dynamic DNS στο Raspberry Pi, μπορούμε να γράψουμε το domain name που έχουμε δεσμεύσει στη θέση της διεύθυνσης ΙΡ.

Κοινοποίηση
Προεπιλεγμένη Εικόνα
Θοδωρής Θεμελής
Άρθρα: 26

Υποβολή απάντησης