Κατηγορία Raspberry Pi

To Raspberry Pi αλληλεπιδρά με το περιβάλλον – LED

Raspberry Pi 3b

Το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής με μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από πιστωτική κάρτα, ο οποίος αναπτύσσεται από το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Raspberry Pi Foundation. Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας του Raspberry Pi είναι η προώθηση της εκπαίδευσης της επιστήμης των…

Προώθηση πορτών (Port Forwarding)

Port forwarding

Κάθε μια υπηρεσία που εγκαθιστούμε στο Raspberry Pi, εκτελείται σε μια πόρτα. Για παράδειγμα, ο διακομιστής για την πρόσβαση μέσω του πρωτοκόλλου SSH εκτελείται στην πόρτα 22, ο διακομιστής ιστοσελίδων εκτελείται στην πόρτα 80 κλπ. Σε περίπτωση που έχουμε εγκαταστήσει…

Εγκατάσταση του Grafana

Grafana logo

Το Grafana είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφήματα και διαγράμματα από διάφορες πηγές (π.χ. αρχεία, βάσεις δεδομένων κλπ). Για να εγκαταστήσουμε το Grafana στο Raspberry Pi ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες: Αρχικά, θα πρέπει…

Εγκατάσταση Raspberry Pi OS

Raspberry Pi 3B

Το Raspberry Pi είναι ένας, μικρός και φθηνός, υπολογιστής ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να αντικαταστήσει, με μερικές υποχωρήσεις, έναν κοινό υπολογιστή ή να παίξει τον ρόλο ενός διακομιστή (server). Αυτός ο οδηγός περιγράφει…

Dynamic DNS στο Raspberry Pi

Dynamic DNS

Για να έχουμε πρόσβαση στο Raspberry Pi, χρησιμοποιώντας ένα domain name, από οπουδήποτε και όχι μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του σχολείου, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσουμε μια υπηρεσία Dynamic DNS και στη συνέχεια να προωθήσουμε τις κατάλληλες πόρτες (port…

Εγκατάσταση LAMP Stack (Linux-Apache-MariaDB-PHP)

apache

Ο Apache, είναι ένας πολύ δημοφιλής διακομιστής ιστοσελίδων και αν τον συνδυάσουμε με την PHP για την παραγωγή δυναμικών ιστοσελίδων και την MariaDB η οποία είναι μια βάση δεδομένων, θα έχουμε φτιάξει το λεγόμενο LAMP Stack (Linux-Apache-MariaDB-PHP). Με μια τέτοια…

Εγκατάσταση και ρύθμιση τείχους προταστασίας (Firewall)

firewall

Έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την δικτυακή κίνηση από και προς το Raspberry Pi με τη χρήση διαφόρων λογισμικών. Εμείς, σ’ αυτό τον οδηγό, θα χρησιμοποιήσουμε το UFW το οποίο είναι αρκετά εύκολο στη χρήση του και θα προστατέψει το…

Ορισμός στατικής διεύθυνσης ΙΡ στο Raspberry Pi

Ορισμός στατικής ΙΡ

Στο τοπικό δίκτυο του σχολείου, το modem/router είναι υπεύθυνο για την απόδοση διευθύνσεων ΙΡ στο σύνολο των υπολογιστών, κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου DHCP. Το DHCP αποδίδει διευθύνσεις ΙΡ δυναμικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε ένας υπολογιστής από τη στιγμή που…

Εγκατάσταση Raspberry Pi OS Lite, σύνδεση με SSH και πρώτες ενέργειες

Raspberry Pi 3b

Το Raspberry Pi είναι ένας, μικρός και φθηνός, υπολογιστής ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να αντικαταστήσει, με μερικές υποχωρήσεις, έναν κοινό υπολογιστή ή να παίξει τον ρόλο ενός διακομιστή (server). Αυτός ο οδηγός είναι…