Ορισμός στατικής διεύθυνσης ΙΡ στο Raspberry Pi

Στο τοπικό δίκτυο του σχολείου, το modem/router είναι υπεύθυνο για την απόδοση διευθύνσεων ΙΡ στο σύνολο των υπολογιστών, κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου DHCP. Το DHCP αποδίδει διευθύνσεις ΙΡ δυναμικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε ένας υπολογιστής από τη στιγμή που ανοίξει θα πάρει μια διεύθυνση ΙΡ, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που είχε την προηγούμενη φορά (ανάλογα με τις ρυθμίσεις του δρομολογητή). Εμείς θέλουμε το Raspberry Pi να παίρνει πάντα την ίδια διεύθυνση ΙΡ, γιατί θα παίζει τον ρόλο του διακομιστή. Για αυτό το λόγο θα κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες.

Αρχικά, θα πρέπει να συνδεθούμε στο διαχειριστικό περιβάλλον του modem/router και να αλλάξουμε το εύρος των διευθύνσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο DHCP server. Την διεύθυνση σύνδεσης (συνήθως είναι 192.168.1.1) , καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης θα τα βρούμε στο κάτω μέρος του modem/router.

Σημείωση: Οι παρακάτω ενέργειες αφορούν στο modem/router της Cosmote

Σύνδεση στο περιβάλλον διαχείρισης του δρομολογητή

Αφού συνδεθούμε στο περιβάλλον διαχείρισης, πατάμε αρχικά το κουμπάκι Home network (βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας), στη συνέχεια πατάμε στον σύνδεσμο Home Network (LAN) (βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της σελίδας) και τέλος πατάμε τον σύνδεσμο DHCP. Από αυτό το σημείο θα ορίσουμε το εύρος διευθύνσεων που θα χρησιμοποιεί η υπηρεσία DHCP έτσι ώστε να εξαιρέσουμε κάποιες διευθύνσεις. Στην παρακάτω εικόνα οι διαθέσιμες διευθύνσεις του DHCP είναι από 192.168.1.30 μέχρι 192.168.1.220. Τις υπόλοιπες διευθύνσεις (από 192.169.1.2 μέχρι 192.168.1.29 και από 192.168.1.221 μέχρι 192.168.1.254) μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε εμείς για να τις αποδώσουμε στατικά σε δικτυακές συσκευές στο τοπικό δίκτυο.

Σύνδεση στο περιβάλλον διαχείρισης του δρομολογητή

Για τον ορισμό μιας εσωτερικής στατικής διεύθυνσης ΙΡ στο Raspberry Pi, θα χρειαστεί να τροποποιήσουμε ένα αρχείο ρυθμίσεων.

sudo nano /etc/dhcpcd.con

τροποποιούμε το περιεχόμενο του αρχείου σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. Θα πρέπει, δηλαδή, να διαγράψουμε το σύμβολο της δίεσης σε ορισμένες γραμμές, να εισάγουμε την διεύθυνση του modem/router, την διεύθυνση του DNS server και τέλος να εισάγουμε την στατική διεύθυνση ΙΡ που επιθυμούμε να χρησιμοποιεί το Raspberry Pi

Απόδοση στατικής διεύθυνσης ΙΡ

Αποθηκεύουμε πατώντας Ctrl+O και βγαίνουμε από το nano πατώντας Ctrl+X.

Μετά από επανεκκίνηση, το Raspberry Pi θα παίρνει πάντα την συγκεκριμένη διεύθυνση IP (στην συγκεκριμένη περίπτωση την διεύθυνση 192.168.1.29) στο εσωτερικό δίκτυο.

Κοινοποίηση
Προεπιλεγμένη Εικόνα
Θοδωρής Θεμελής
Άρθρα: 26

Υποβολή απάντησης