Ετικέτα grafana

Εγκατάσταση του Grafana

Grafana logo

Το Grafana είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφήματα και διαγράμματα από διάφορες πηγές (π.χ. αρχεία, βάσεις δεδομένων κλπ). Για να εγκαταστήσουμε το Grafana στο Raspberry Pi ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες: Αρχικά, θα πρέπει…