Ετικέτα port forwarding

Προώθηση πορτών (Port Forwarding)

Port forwarding

Κάθε μια υπηρεσία που εγκαθιστούμε στο Raspberry Pi, εκτελείται σε μια πόρτα. Για παράδειγμα, ο διακομιστής για την πρόσβαση μέσω του πρωτοκόλλου SSH εκτελείται στην πόρτα 22, ο διακομιστής ιστοσελίδων εκτελείται στην πόρτα 80 κλπ. Σε περίπτωση που έχουμε εγκαταστήσει…