Ετικέτα dynamic dns

Dynamic DNS στο Raspberry Pi

Dynamic DNS

Για να έχουμε πρόσβαση στο Raspberry Pi, χρησιμοποιώντας ένα domain name, από οπουδήποτε και όχι μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του σχολείου, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσουμε μια υπηρεσία Dynamic DNS και στη συνέχεια να προωθήσουμε τις κατάλληλες πόρτες (port…