Ετικέτα terrain

Δημιουργία 3d μοντέλων εδάφους

3d μοντέλων εδάφους

Σ’ έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε διάφορα αντικείμενα. Για παράδειγμα μπορούμε να εκτυπώσουμε γρανάζια, κουτιά κατασκευών, βαλβίδες και άλλα. Επίσης, μπορούμε να εκτυπώσουμε τρισδιάστατα μοντέλα μιας γεωγραφικής περιοχής, αντλώντας δεδομένα από τους χάρτες της Google. Παρακάτω θα…