Ετικέτα apache

Εγκατάσταση LAMP Stack (Linux-Apache-MariaDB-PHP)

apache

Ο Apache, είναι ένας πολύ δημοφιλής διακομιστής ιστοσελίδων και αν τον συνδυάσουμε με την PHP για την παραγωγή δυναμικών ιστοσελίδων και την MariaDB η οποία είναι μια βάση δεδομένων, θα έχουμε φτιάξει το λεγόμενο LAMP Stack (Linux-Apache-MariaDB-PHP). Με μια τέτοια…