Ετικέτα τείχος προστασίας

Εγκατάσταση και ρύθμιση τείχους προταστασίας (Firewall)

firewall

Έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την δικτυακή κίνηση από και προς το Raspberry Pi με τη χρήση διαφόρων λογισμικών. Εμείς, σ’ αυτό τον οδηγό, θα χρησιμοποιήσουμε το UFW το οποίο είναι αρκετά εύκολο στη χρήση του και θα προστατέψει το…