Κατηγορία Δραστηριότητες

Δημιουργία 3d μοντέλων εδάφους

3d μοντέλων εδάφους

Σ’ έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε διάφορα αντικείμενα. Για παράδειγμα μπορούμε να εκτυπώσουμε γρανάζια, κουτιά κατασκευών, βαλβίδες και άλλα. Επίσης, μπορούμε να εκτυπώσουμε τρισδιάστατα μοντέλα μιας γεωγραφικής περιοχής, αντλώντας δεδομένα από τους χάρτες της Google. Παρακάτω θα…