Σχεδίαση και εκτύπωση σε τρεις διαστάσεις

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Μερικά από τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τρισδιάστατη εκτύπωση είναι τα πολυμερή πλαστικά, τα μέταλλα, τα κεραμικά κτλ. Για να φτάσουμε όμως στο στάδιο της εκτύπωσης, θα πρέπει πρώτα να έχουμε στην διάθεσή μας ένα τρισδιάστατο μοντέλο (3D model). Τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούμε να τα δημιουργήσουμε με διάφορους τρόπους:

  • Χρησιμοποιώντας λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης (TinkerCAD, SculptGL, FreeCAD κτλ)
  • Χρησιμοποιώντας τρισδιάστατο σαρωτή (3D scanner)
  • Χρησιμοποιώντας λογισμικό το οποίο συνδυάζει απλές φωτογραφίες (Meshroom, Smoothie-3D κτλ)
  • Κατεβάζοντας έτοιμα μοντέλα από ιστοσελίδες (Thingiverse, Youmagine, Free3d κτλ)

Στα πλαίσια του προγράμματος “Σχεδίαση και εκτύπωση σε τρεις διαστάσεις”, αρχικά θα γίνει μια εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση και οι μαθητές θα σχεδιάσουν ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας το TinkerCAD. Στη συνέχεια, θα γίνει εκτύπωση του αντικειμένου που σχεδίασε κάθε μια ομάδα στον τρισδιάστατο εκτυπωτή που διαθέτει ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Τ.Π.Ε. Καστοριάς.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ώρες.